Tarnetingimused

Incoterms® 2010 tarnetingimused, koosnevad 11-st erinevast klauslist, mis on jagatud laevatranspordi ja teiste transpordiliikide kohta. Incoterms® 2010 on Rahvusvahelise Kaubanduskoja koostatud kaubandusreeglite kogu, mis aitab lihtsustada ostu-müügitehinguid, sätestades tarnega seotud kuludele, riskidele ja vastutusele kindlad tüüplahendused. Konkreetse lepingu puhul rakendatakse neist vaid ühte.

R.V Ehituse ja Transpordi Grupp OÜ tegutsemisvaldkonda kuuluvad klauslid.

Allpool kirjeldatud tarneklauslid on kasutamiseks kõikide transpordiliikide pudul.

EXW (ex works) – hangitud tarnija asukohast (… nimetatud koht)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui on teinud kauba kättesaadavaks oma territooriumil (tehases, laos). Ostja kannab kõik tarnega seotud kulud ja riskid, kaasa arvatud pealelaadimine müüja juures ja täidab kõik tolliformaalsused. FCA (free carrier) – franko vedaja (… nimetatud koht)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui on kauba nimetatud lähtekohas vedajale üle andnud ja korraldanud omal kulul eksporditollivormistuse. Kui nimetatud lähtepunktiks on müüja territoorium, korraldab müüja pealelaadimise ja kannab vastavad kulud. Kui nimetatud lähtekoht asub väljaspool müüja territooriumi (nt ekspedeerimisfirma terminal), korraldab müüja pealelaadimise oma asukohas ja veo nimetatud kohas ning kannab vastavad kulud. Mahalaadimise kulud kannab ostja.

CPT (carriage paid to) – vedu makstud kuni (… nimetatud koht)

Kasutatav kõikide transpordiliikide puhul. Müüja sõlmib veolepingu kauba veoks nimetatud sihtkohta, tasub sellega kaasnevad kulud ja korraldab eksporditollivormistuse. Kõik kaubaga seotud riskid, vastutus ja täiendavad kulud lähevad müüjalt ostjale üle kauba üleandmisel vedajale.

CIP (carriage and insurance paid to) – vedu ja kindlustus makstud kuni (… nimetatud koht)

Kasutatav kõikide transpordiliikide puhul. Müüja sõlmib veolepingu nimetatud sihtkohta, tasub veokulud, korraldab eksporditollivormistuse ja sõlmib ostja kasuks veosekindlustuslepingu.

DDU (delivered, duty unpaid) – tarnitud, tollimaksud tasumata (… nimetatud koht)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud kauba ostjale nimetatud kohas ostja maal kättesaadavaks. Müüja on kandnud kõik kaubaga seotud riskid ja kulutused kuni kauba üleandmiseni ostjale. Mahalaadimise, imporditollivormistuse ja impordimaksude tasumise korraldab ostja.

DDP (delivered, duty paid) – tarnitud, tollimaksud tasutud (… nimetatud koht)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud kauba ostjale nimetatud kohas ostja maal kättesaadavaks, korraldanud imporditollivormistuse ja tasunud impordimaksud. Mahalaadimise korraldab ostja. Sageli lepivad ostja ja müüja DDP kasutamise kokku tingimusel, et müüja tasub imporditollivormistuse kulud ning ostja tasub käibemaksu. Sellisel puhul kasutatakse DDP versiooni DDP sihtpunkt VAT (value added tax not included).

DAT (delivered at terminal) – tarnitud terminali (… nimetatud koht)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. Nimetatud sihtkohani kannab müüja kõik kauba kohaletoimetamise ja mahalaadimise riskid ja kulud, korraldab vajadusel ekspordi- või transiiditollivormistuse jms. Imporditollivormistuse korraldab ja impordimaksud tasub ostja.

DAP (delivered at place) – tarnitud kohale (… nimetatud koht)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kõik riskid ja kulud, mis kaasnevad kauba toimetamisega nimetatud kohta, korraldab vajadusel ekspordi- või transiiditollivormistuse jms. Ostja kannab kauba mahalaadimise kulud ja riskid, korraldab vajadusel imporditollivormistuse ning tasub impordimaksud.