Ettevõttest

R.V Ehituse ja Transpordi Grupp on loodud 2005. aastal pakkumaks tellijatele nende ootustele ja soovidele
vastavat kvaliteetset transporditeenust. Meie peamiseks tegevusalaks on rahvusvahelises maanteetranspordis
teostada veostevedu, millega alustasime 2007.aastal. Lisaks pakume koduriigis Eestis – sisevedusid,
kallurvedusid ning kopp-laaduriga kaeve-ja planeerimistöid.

Ettevõte on registreeritud Majandustegevuse registris – Euroopa Ühenduse tegevusluba nr. RVTL002635.

Ettevõtel on Veterinaar-ja Toiduameti registreerimsnumber: R/09/ABP/034, mis annab õiguse vedada
1., 2. ja 3.kategooria loomsetest kõrvalsaadustest ja nendest valmistatud tooteid.